Nye ejendomsskatter

Så er regeringen blev enige med resten af folketinget omkring de nye ejendomsskat regler, som kommer til at være gældende fra 2024. Nogle af de nye regler, kommer dog allerede til at gælde fra i år.

Du indsender blot din bolig og der beregnes en mulig salgspris. Salgsprisen baseres på offentlige data og tidligere handler i dit område af samme boligtype som din.

Helt gratis og uforpligtende.

Bestil herHvad betyder de nye ejendomsskat regler?

Helt overordnet så har der været et behov for at gøre op med skattestoppet for boligskatterne, da det gradvist ville udhule de samlede skatter, som blev opkrævet på boliger. Dette pga. inflationen.

Løsningen er derfor at man fastlåser det nuværende niveau af boligskatter, men lader det langsomt følge med prisudviklingen på boligerne. Derfor har Lars Løkke også tidligere kaldt de nye boligskatter regler for et nyt boligskatte stop, da det reelt er en fastlåsning af dagens skatteniveau i nutidskroner.


Nye ejendomsvurderinger

Fra og med 2024 vil boligskatter blive beregnet pba. nye ejendomsvurderinger, som skønnes til at blive langt mere retvisende end i dag. Det gælder både for grundpriser og de samlede ejendomsværdipriser. Særligt lejligheder vurderes til at få sat vurderingerne væsentligt op og her forventes også markante stigninger på de samlede ejendomsskat.


Forsigtighedsprincip

Da der altid vil være usikkerhed omkring automatisk vurderede ejendomme og grunde, så indføres der et såkaldt forsigtighedsprincip, som udmønter sig i at man blot bliver beskattet af 80% af det, som ens ejendom er vurderet til. Altså skærer man 20% af vurderingen før, at man beregner beskatningen.

Du indsender blot din bolig og der beregnes en mulig salgspris. Salgsprisen baseres på offentlige data og tidligere handler i dit område af samme boligtype som din.

Helt gratis og uforpligtende.

Bestil herNye skattesatser

Pga. at ejendomsvurderingerne vil ligge et godt stykke over de nuværende (og dermed det nuværende beskatningsgrundlag), så sænkes skattesaterne for både ejendomsværdiskat og grundskyld.

Den nedre ejendomsværdiskat (de alm. huse) går fra 1% til 0,55% (skønnet) i 2024. Den øvre ejendomsværdiskat (de dyre huse) går fra 3% til 1,4% i 2024. Samtidig ændres grænsen for hvornår, at man bliver beskattet med den dyre sats for sit hus fra 3 mio. kr. til 7,5 mio kr. Denne grænse justeres løbende med prisudviklingen.

Grundskyldspromillen fastsættes af den enkelte kommune, men overordnet set må de blot opkræve det samme, som de ellers ville have gjort med de tidligere skatteregler. Altså udregner man i 2024 kommunens nye grundskyldsats ud fra de nye vurderinger i kommunen. Det skønnes at grundskylspromillen i gennemsnit i landet går fra 29 til 16 i 2024.


Ikke flere penge i statskassen

Det er vigtigt at påpege at det er besluttet at de samlede ejendomsskatter med de nye regler i 2024 ikke må overstige den samlede ejendomsskat, som ville være opkrævet efter de gamle regler. Så det er ikke fordi at der samlet set ønskes flere penge i statskassen, men blot fordi at vi skal sikre skatteindtægterne fremadrettet.


Skatterabat

For at boligejerne ikke skal gå fra hus og hjem, hvis deres ejendomsskatter stiger drastisk i 2024, så indføres en boligskatte rabat. Den træder i kraft i 2024 for de boligejere, hvor beskatningen i 2021 efter de nye regler vil overstige den boligskat, som man skulle have betalt med de gamle regler. Således får ingen boligejere markant højere skatter pludseligt.

Boligskatte rabatten udvandes langsomt pga. inflationen og bortfalder helt, hvis man sælger sin bolig.


Indefrysning af grundskyld frem til 2024

Hvis din grundskyld stiger i perioden fra 2017 til 2024, så indefryses stigningen automatisk i boligen. Dvs. at man ikke bliver opkrævet selve stigningen, men blot betaler den skat, som man også betalte i 2017. Den indefrosne grundskyl skal så betales når boligen på et tidspunkt sælges. Den indefrosne grundskyld forrentes med 0%, så der er i praksis tale om et gratis lån fra staten.


Indfrysning af ejendomsskat, som stiger mere end inflationen

Folketinget har valgt at sikre boligejerne mod stigende ejendomsskat ved at sikre, at man efter 2024 automatisk indefryser den del af ejendomsskatten, som overstiger det samlede ejendomsskat beløb, som man betaler i 2017. Dvs. at man som nuværende boligejer ikke skal betale mere end i 2017. Fremtidige boligejere vil skulle betale den boligskat, som de betaler det første år ved et huskøb. Herefter indefryses stigningerne.

Det er vigtigt, at påpege at den indefrosne ejendomsskat skal betales ved et hussalg efterfølgende. Den indefrosne husskat efter 2024 vil blive forrentet med en markedsrente, som i øjeblikket ligger på 1,54%. Regeringen har dog åbnet mulighed for at man kan vælge at betale skatten i stedet for, at lade den indefryse i et givent år eller alle og således ikke stå med en stor skattegæld ved et hussalg.


Prøv vores boligskat beregner


boligskat beregner

Har du en ejerlejlighed i dag eller påtænker du at købe ejerlejlighed, så find her ud af hvor meget boligskatterne forventes at stige.

Læs mere her


Beregninger foretaget på bolig.guide og beslutninger foretaget på baggrund af informationer på sitet er på brugerens eget ansvar og der tages forbehold for eventuelle beregningsfejl. Bolig.guide kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle tab eller andre forhold heraf. Vi anbefaler at søge professionel rådgivning.

Læs mere her