Sådan bliver den nye grundskyld (Ejendomsskat)

Med regeringens nye boligskat reform, så vil den fremtidige grundskyldsats, som betales til kommunen blive sat væsentligt ned. Det skal ses i lyset af at grundværdierne med det nye ejendomsvurderingssystem samtidig vil blive vurderet højere, set over en bred kam.


Kommunerne får ikke flere penge samlet set

Med de nye regler, så er det hensigten at kommunerne overordnet set ikke skal have flere penge i kassen i form af ejendomsskat med de nye regler mod de gamle regler. Altså skal ordningen være neutral samlet set og således ikke koste den samlede mængde af boligejere flere penge end med de gamle regler.


Fordelingen bliver anderledes

Der er dog nogle væsentlige ændringer, som man skal ned til selve beskatningsgrundlaget for at se, nemlig de fremtidige offentlige grundværdier. Disse vurderinger vil fremadrettet blive langt mere præcise i forhold til de nuværende vurderinger, som opdateres ca. hvert andet år. Altså kan man regne med, at de offentlige vurderinger vil ramme nogenlunde reelle markedspriser. Selve beskatningsgrundlaget er dog kun 80% af den offentlige grundvurdering pga. forsigtighedsprincippet.


Lejligheder bliver beskattet kraftigere

En anden, og nok den vigtigste forskel, er at grundværdierne for lejligheder i fremtiden bliver markant højere end i dag. Det skyldes, at de traditionelt set har været forfordelt i forhold til alm. boligejere, hvor grundværdien nu vil afspejle den markedsmæssige pris af grunden under lejlighederne.


Sådan bliver de nye grundskyldspromiller

Grundskyldspromillerne fastsættes af de enkelte kommuner, ligesom i dag. Nogle har høje satser og andre har lavere. Dog har alle en maksimal sats på 34 promille i dag. Denne maksimale sats sænkes til 30 promille i fremtiden.

Med de nye stigninger i beskatningsgrundlaget, så sænkes de fremtidige grundskyldspromiller. Hvor meget er svært at sige, men SKAT har lavet forskellige beregninger om forventede fremtidige grundskyldspromiller rundt om i landet. Du kan se et udvalg af ændringerne i grundskylden nedenfor, eller se hele listen med grundskylspromiller her.

  • København: Fra 34 til 12,6 promille
  • Frederiksberg: Fra 24,8 til 6,9 promille
  • Århus: fra 24,6 til 10,8 promille
  • Lyngby-Taarbæk: Fra 21,5 til 11,9 promille
  • Gentofte: Fra 16 til 8,7 promille
  • Helsingør: Fra 28,5 til 22,6 promille

Det ses at særligt København og Frederiksberg, som har mange lejligheder, netop får sænket grundskyldspromillen markant, pga. lejlighedernes beskatningsgrundlag i fremtiden bliver langt højere.

Du kan læse mere om de forventede grundskylssatser i faktaarket fra SKAT her: http://www.skm.dk/media/1460041/samlede-faktaark-boligskat.pdfPrøv vores boligskat beregner


boligskat beregner

Har du en ejerlejlighed i dag eller påtænker du at købe ejerlejlighed, så find her ud af hvor meget boligskatterne forventes at stige.

Læs mere her


Beregninger foretaget på bolig.guide og beslutninger foretaget på baggrund af informationer på sitet er på brugerens eget ansvar og der tages forbehold for eventuelle beregningsfejl. Bolig.guide kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle tab eller andre forhold heraf. Vi anbefaler at søge professionel rådgivning.

Læs mere her