• Forside
  • /
  • Ny ejendomsskat og effekt på boligpriser

Hvordan påvirkes boligpriserne af ændrede ejendomsskatter?

Der skrives meget om hvilken effekt, som de ændrede ejendomsskatter efter 2024 vil få på priserne på boligmarkedet. Hvor meget vil boligpriserne falde og hvornår vil det slå igennem?


Nuværende boligejere får fradrag for forhøjede ejendomsskatter

Det, som komplicerer regnestykket, er at de boligejere, som har købt bolig før 2024, vil modtage en særlig rabat, hvis reformen påvirker ejendomsskatten opad med de nye regler sat op i mod de gamle regler. Denne rabat vil gælde lige indtil boligen sælges. Dog justeres rabatten ikke med inflationen, så den vil langsomt blive mindre og mindre værd, som årene går.

Så vi har altså en gruppe boligkøbere før 2024, som ikke bliver påvirket negativt af de nye regler, hvis skatterne stiger, men det vil til gengæld boligkøberne efter 2021. Men selvom man bliver kompenseret for en del af stigningerne i boligskatten, så skal man jo også tage højde for hvad man kan sælge boligen for i fremtiden.


Fremtidige købere får ikke fradraget

Og her spiller de fremtidige købere efter 2024 ind. De vil have langt mindre at købe bolig for pga. højere skatter og derfor vil den fremtidige efterspørgsel også falde. Alene pga. at boligkøbere typisk køber bolig med langsigtet investeringshorisont, så taler dette altså for et fald allerede nu på de boligere, hvor den nye reform fører til højere boligskatter. Men effekten vil blive forsinket pga. at der vil være mange boligkøbere før 2024, som vil købe før denne dato, da man således kan opnå en solid rabat på boligskatten.


Der hvor ejendomsskatten falder

Omvendt vil det være for de boligejere, hvor der er udsigt til en umiddelbar besparelse på ejendomsskatten. Her vil besparelsen komme både købere før og efter 2024 til gode og burde derfor afspejle sig i prisen allerede nu. Det skal dog siges, at det er meget få boligejere, som reelt har overblik over hvad de forventes at skulle betale i skat med den nuværende ordninge, kontra den nye ordning. Og særligt på f.eks. 30 års sigt, som man typisk køber bolig efter.


Er boligejere vant til at kigge på fremtidige ejendomsskatter?

Der er dog sandsynligvis en tendens til at mange kigger på hvad de skal betale i dag når de skal købe en bolig. Det fremgår af salgsopstillingen og er sandsynligvis også det, som der budgetteres med ved et huskøb. Et bud er, at meget få kigger længere fremad og indregner de fremtidige skatter i deres boligbudget. Derfor er det også uklart om det reelt vil afføde en prisstigning på boligerne.

Ændringen i boligskattereglerne kan forhåbentlig få den effekt på boligejere og købere at man kigger mere på de fremtidige boligskatter, i stedet for kun at fokusere på hvad man betaler i dag.


Få en vurdering af de fremtidige ejendomsskatter med vores beregner

Derfor har vi også udviklet vores ejendomsskat beregner, hvor man dels kan regne på de gamle regler og også de nye regler, som man nemmere kan budgettere med hvor meget, som man skal betale i boligksat. Med de nye regler, er det blevet endnu mere vigtigt at forholde sig til posten omkring ejendomsskatter i husbudgettet. Særligt er det vigtigt her i overgangsfasen til 2024, hvor reglerne skifter, hvor de nuværende boligskatter oplyst af ejendomsmæglere, ikke vil være retvisende for fremtiden.

Efter 2021 vil det være knap så vigtigt, da man her har indbygget at boligskatterne maksimalt vil blive opkrævet i stigningstakst på højde med inflationen. Altså burde lønningerne følge med i samme takt. Dog skal det så nævnes, at hvis dette loft benyttes, som reelt skyldes kraftigt stigende boligpriser, så vil man langsomt skubbe en skyldig skat fremad indtil at huset skal sælges. Til gengæld har man så glæde af en højere salgspris på boligen i sidste ende, som forhåbentlig kan finansiere skatten.

I ejendomsskat beregneren indgår også nøgletal, hvor der f.eks. beregnes på forskellen i de nuværende og de fremtidige boligskatter set på 1, 10 og 30 års horisont. Det kan blive vigtige nøgletal i forhold til prisforhandlingen på ejerboliger det kommende stykke tid.


Du kan selv tage stilling til de usikre forudsætninger

Ejendomsskat beregneren kræver, at du selv tager stilling til den konkrete værdi af bolig og grund, samt dine forventninger til skattesatserne i 2021. Udover at være en sund øvelse for nuværende og kommende boligejere, så er det også én selv, som har den bedste vurdering af netop disse priser og satser.

Prøv vores boligskat beregner her: Ejendomsskat beregnerPrøv vores boligskat beregner


boligskat beregner

Har du en ejerlejlighed i dag eller påtænker du at købe ejerlejlighed, så find her ud af hvor meget boligskatterne forventes at stige.

Læs mere her


Beregninger foretaget på bolig.guide og beslutninger foretaget på baggrund af informationer på sitet er på brugerens eget ansvar og der tages forbehold for eventuelle beregningsfejl. Bolig.guide kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle tab eller andre forhold heraf. Vi anbefaler at søge professionel rådgivning.

Læs mere her