• Forside
  • /
  • Nuværende beskatning af bolig

Sådan beregnes ejendomsskatten i dag (før reform)

I dag betaler man to typer af skat når man ejer fast ejendom i Danmark:

  • Ejendomsværdiskat, som betales til staten
  • Ejendomsskat (også kaldet grundskyld), som betales til kommunen

Ejendomsværdiskat

Din ejendomsværdiskat beregnes på baggrund af værdien af ejendommen inkl. grunden. Det er vurderinger, som foretages centralt af SKAT i form af offentlige ejendomsvurderinger. Disse vurderinger har ofte været genstand for kritik, da de i mange tilfælde igennem tiderne ikke har været retvisende. Det er bla. dette, som regeringen forventer at kunne udføre langt bedre fra og med år 2024.

Siden 2002 har der været et skattestop på ejendomsværdiskatten, hvilket vil sige, at man har betalt nøjagtigt det samme i ejendomsværdiskat år efter år siden skattestoppet.

Grundlaget for ejendomsværdibeskatningen er fastsat til at udgøre det mindste af følgende:

  • Den offentlige 2001 vurdering af ejendommen plus 5%
  • Den offentlige 2002 vurdering
  • Den aktuelle vurdering

Ovenstående beskattes årligt med 1% op til 3.040.000 kr. og med 3% for værdier herover.


Ejendomsskat (også kaldet grundskyld)

Ejendomsskatten, som reelt ofte blot refereres til som grundskylden, beregnes på baggrund af den offentlige vurdering af grundens værdi. Denne fastsættes ca. hvert andet år af SKAT og stiger og falder altså dermed med boligpriserne. Dog anvendes ikke den nyeste grundværdi til udregning af skatten, men værdien 2-3 år tilbage.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilken skattesats, som der anvendes, da de selv kan fastsætte denne. Dette kaldes grundskyldspromillen. Kommunerne kan både lade denne stige og falde hvert år, så den er altså ikke nødvendigvis fastlåst. Der er dog indført et loft over denne på 34 promille (3,4%), samt et gulv på 16 promille (1,6%).

Det skal dog siges, at der er indført et loft over hvor meget, som selve beregningsgrundlaget for skatten må stige hvert år i 2003. Det er en såkaldt reguleringsprocent (grundskatteloft), som fastsættes årligt og som ligger på ca. 3-7%. Den må ikke overstige 7%. Det vil i praksis sige, at selv om grundværdien er steget kraftigt siden 2003, så kan selve den værdi, som du beskattes af kun være steget i forhold til begrænsningen på 3-7%. Dit beskatningsgrundlag fremgår af din opkrævning fra kommunen og du kan


Sådan ser du hvad du betaler i ejendomsskatter

Du kan se hvad du betaler i ejendomsværdiskat på din årsopgørelse. Det fremgår under punktet med ejendomme. Her står både angivet hvad du er beskattet af, samt hvad du har betalt i skat.

Grundskyldsbeløbet kan du se ud fra den opkrævelse, som din kommune sender ud til dig halvårligt. Her fremgår både hvad du er blevet beskattet af, samt hvilken grundskyldssats, som kommunen har anvendt. Ligeledes fremgår også selve beløbet, som du er blevet opkrævet i ejendomsskat.

Hvis du ønsker at se både de nuværende og historiske vurderinger af både din ejendom og grund, så kan du fremsøge din bolig på ois.dk. Her fremgår alle detaljer på din ejendom.Prøv vores boligskat beregner


boligskat beregner

Har du en ejerlejlighed i dag eller påtænker du at købe ejerlejlighed, så find her ud af hvor meget boligskatterne forventes at stige.

Læs mere her


Beregninger foretaget på bolig.guide og beslutninger foretaget på baggrund af informationer på sitet er på brugerens eget ansvar og der tages forbehold for eventuelle beregningsfejl. Bolig.guide kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle tab eller andre forhold heraf. Vi anbefaler at søge professionel rådgivning.

Læs mere her